söndag 11 februari 2024

Ouessant : ode till avskildheten. Niko Remes


Avskilda platser har alltid triggat vår nyfikenhet. En sådan plats är ön Ouessant i Atlanten, mest känd för sina farliga farvatten och spektakulära fyrar. Numera har den förvandlats från en nästan bortglömd ö till ett välbesökt turistmål.

Avskildheten på ön har bidragit till att bevara en egen kultur och ett hotat språk, bretonskan. Men kan en förlorad, ”genuin” livsstil verkligen återuppstå i vår samtid?

Niko Remes bok är en utforskning av enslighet och avskildhet och ger nya infallsvinklar på frågor kring migration, språk och identitet. Niko Remes (f. 1974) är uppvuxen i Finland, har finsk, estnisk och svensk bakgrund och är bosatt i Sverige sedan 2007.#quessant #odetillavskildheten #roslagensbokhandel #verbalförlag  #kulturtorget #platsendärsamtalförs

 #bretagne #bretonska #språk #språkpolitik #avskildhet #keltiska #minoritet #essäistik #reseskildring  #tornedalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...