onsdag 7 februari 2024

6/2-24. Rapport från ett samtal om att vara följeslagare i Israel/Palestina.Kyrkornas världsråd sänder människor till Israel/Palestina för att minska våldet, göra stad och land tryggare och rapportera om det som händer. Opartiska ögon, internationella människor från många olika länder, står vid människors sida, betraktar, rapporterar och ser barn och vuxna som lever under fruktansvärd press. 


De är fredliga följeslagare. De går inte in i diskussion, de tar inte till våld, de betraktar och rapporterar. De är världens ögon. Deras närvaro minskar våldet.


De går tillsammans med barnen till skolan.  De dricker te med affärsidkare. De antecknar militärens och bosättarnas trakasserier. De hjälper markägare med olivskörden. De rapporterar så att barnen som hamnat i israeliskt fängelse utan att få veta varför, får rättslig hjälp. De är där för att se och lyssna,  vara världens ögon och öron och låta oss andra upptäcka hur andra har det. 


Det bor människor där. Barn, unga, vuxna, sådana som du och jag. 


Jag tackar Lisa Zarins och Ann Eidervik för att ni har varit följeslagare i en orolig del av världen. Jag tackar för att ni berättar för oss om vad ni har lärt er, sett med egna ögon och därmed också lär oss. Lisa var på Västbanken i höstas (2023), fick åka hem pga Hamas anfall den 7 oktober och det därpå följande kriget. Ann var i Jerusalem under tre månader 2022/2023 och höll en egen föreläsning hos oss under våren 2023. 


Vi pratar om fred. Vi pratar om fridsamma samhällen. Vi pratar om att gå till jobbet, skolan och gifta sig. Vi pratar om liv, att leva. Vi pratar om att bygga hus och skörda oliver. Vi pratar om att dricka te med vänner. 


Vi pratar om fred och liv. Vi pratar om att vilja leva i fred, bortom rädsla för död, trakasserier och fängslanden. Vi pratar om mänskliga rättigheter - en värld i rättvisa. Vi pratar om Israel och Palestina. Igen och igen. 


Varje följeslagarrapport eller föreläsning är olika. Det är därför mycket meningsfullt att lyssna till fler, även om du lyssnat på en. Lisas och Anns upplevelser är både lika och olika, men de har helt olika rapporter. Vi upptäcker och upplever på olika sätt. Så också här. Den 21/2-24 finns en ny möjlighet i Norrtälje. Rodenkyrkan bjuder in till ett tillfälle att lära sig ännu lite mer. Rekommenderas.


Följ följeslagarprogrammet t ex på Instagram @foljeslagaren Du kan också få följeslagarnas rapporter, som brev hem, som de skriver när de är på plats. Mer information om det hittar du på www.foljeslagarprogrammet.se 


Tack,  Lisa Zarins. Tack, Ann. Tack, alla ni som kom, fikade, lyssnade och pratade tillsammans. Tack, för samtal i frid i en våldsam tid. 


A.. 
instagram

#följeslagare #följeslagarprogrammet #kyrkornasvärldsråd 

#Kulturtorget #platsendärsamtalförs 

#Sensusstudieförbund 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...