torsdag 15 september 2022

15/9-22. Internationella dagen för demokrati

Den internationella dagen för demokrati, instiftad av FN, uppmärksammar att det är viktigt att demokratin värnas och främjas. Demokratin växer och utvecklas genom människors deltagande och samtal. Likgiltighet, rädsla och intolerans kan vara hot mot demokratin. Vi behöver därför alltid vara uppmärksamma kring hur samhället utvecklas, hur vi hanterar vår demokrati och dess processer och att vi ständigt begrundar vad demokrati är. 

Vi kan inte bara ta våra rättigheter och skyldigheter för givna, vi behöver alltid värna dem. 

Internationella dagen för demokrati inrättades av FN 2007 och uppmärksammades för första gången 2008. Just 15 september markerar det datum då IPU, internationella parlamentariska unionen, antog sin universella deklaration om demokrati. Deklarationen, från 1997, bekräftar demokratiska principer och en demokratisk regerings grunder och arbete.

Just därför, för att värna och samtala om demokratin, bjuder bokhandeln in till demokratiska samtal den 12 oktober 20022, där vi talar kring demokrati, tolerans och rättvisa. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...