torsdag 16 juni 2022

Traumasamtal i bokhandeln


Vi talade om hur kroppen minns sina trauman, hur man k
an bearbeta med samtal och medvetenhet. Terapi, att samtala och minnas, att se vad som hänt och hitta vägar för att hantera sina livsförutsättningar diskuteras för att lära oss hur vi själva och andra har det. Vilket är sättet som för oss framåt? Samtal för medvetenheten kring hur vi och andra är gör det möjligt att förstå både oss själva och andra bättre. 

  • Måste man? undrar någon. 

  • Nja, om man vill må bättre, så måste man. 

  • Ja, om man vill fatta hur andra har det, säger någon annan. 

  • Om vi vill, säger mannen med hatten. Eller kan. Alla kan visst inte. 


Ja, så är det, tänker jag. Om vi inte vill förstå eller förändra oss, så är det svårt att göra det. 


  • Man kanske inte törs, säger någon. 

  • Då är vi kvar i vårt mindre utrymme, får uppleva mindre, lär oss inte, om vi inte vill, kan eller törs lyssna på andra, säger kvinnan i den rödgröna kappan. 

  • Personlighet eller egenskaper hindrar, kanske. 

  • Ja, men hur får man personen att se det? Se sig själv och andra, när hen inte vill eller törs? Det är väl bara då man kan påverka sig själv, när man fattat själv?

  • Vad har jag fattat? Vad har jag missat?


Vi har nyligen pratat om "Perspektiv på skam" och den finns kvar i min tanke. Jag tycker att det är vackert när vi försöker, anstränger oss för att se andra och förstå dem. Se människan. Det är svårt att alltid ta hänsyn, kanske t o m omöjligt, men också av intresse ur medmänsklighetsperspektivet. Skamsamtalet och läsningen är synnerligen intressant. Det kommer vi att återkomma till. Kan vi leva utan skam? Vem ger och vem får? Varför? 


I min hand håller jag idag "Kroppen håller räkningen" som behandlar frågan om läkning efter trauman. Den är definitivt något att läsa för den som behöver läka, den som vill lära sig mer om psykisk läkning och den som vill veta hur vi fungerar i det avseendet. 


Var det fallet i brunnen med föräldrarnas medföljande reaktioner som gjorde att Walter drabbades av hypokondri? Hur eller när kallar vi det för psykisk ohälsa? Hur ser vi på personen som drabbas? Hur satt sig barndomsupplevelsen från brunnen i hans kropp? (Den unge Walters lidanden). 


Jag är tacksam för god litteratur och tillgång till viktiga samtal där vi tillsammans funderar över hur vi har det, hur andra påverkas av olika händelser och hur vi kan lära av varandra. Samtalens försök att förstå varandra och var och ens vilja att försöka vara goda medmänniskor som förstår hur andra har det är viktigt.


Vi är här, deltar i samtalet, för att lära oss mer, eller hur?


Anette Grinde 


Ps. Hitta också till: 1 %-metoden : små förändringar, stora resultat : ett enkelt och beprövat sätt att skapa goda vanor och bryta dåliga. 

#kroppenhållerräkningen #akademiusförlag #besselvanderkolk #akademius

#perspektivpåskam #beritokkenhaug #beritokkenhaug #närjagdöljermittansikte 

#denungewalterslidanden #augustinerba #albertbonniersförlag


#roslagensbokhandel #norrtälje #välkommentillbokhandeln #sensusnorrtälje #välkommentillnorrtälje #kulturiroslagen #kulturtorget #välkommentillbokhandeln 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...