lördag 9 oktober 2021

Memorial - Bryan Washington


Memorial - Washington, Bryan.


Benson och Mike bor tillsammans i Memorial, Houston. Mike är en kock med rötter i Japan, Benson är svart och jobbar på en förskola. Efter att ha varit ett par i flera år är de nu inte längre säkra på vad som finns kvar av relationen. Situationen försvåras när Mike får reda på att hans pappa, som bor i Osaka och övergav familjen för många år sedan, är döende. Samtidigt som Mikes mamma anländer till Houston för ett besök bestämmer sig Mike för att resa till sin pappa och försöka att lära känna honom. Kvar hemma i lägenheten lämnas Benson med Mikes mamma, som han aldrig tidigare har träffat. Såväl Mikes vistelse i Japan som Bensons tid med Mikes mamma förändrar båda männen i grunden i takt med att de upptäcker nya sanningar om sig själva.

Memorial är en finstämd roman om kärlek och om att bli den man är menad att vara från en av de mest spännande nya rösterna i amerikansk litteratur.

Ovanstående är förlagets beskrivning av boken.


😏


Mike och Benson. Två män som säger sig älska varandra, men inte tillåter sig. Mike åker till sin pappa, som dör. Under tiden lämnar han sin pojkvän Benson i mammans vård. Mikes mamma. Benson kämpar med sitt liv och sin familj. 

De umgås, eller inte. De hör av sig, eller inte. De är otrogna och lär sig mer om livet, eller inte. Det väntar inte, de berättar inte och de ser inte varandra. De gör vad de tror är bra för dem själva, eller kanske bara på pin tji. Deras egenskaper och inre reptiler gör det förstås inte helt lätt för dem. Ja, vem har pli på sina inre reptiler och gör det bästa för sig själv i varje stund?

Boken handlar om livet, men också om barn och föräldrar. Den handlar om omsorg, förlåtelse, kärlek och respekt. Till sig själv och till andra. Om det kan man ju tala hur mycket som helst, eller hur?

Vad gör det med mig när jag läser och känner känslor storma i mig? Vad gör det med mig när jag måste anstränga mig för att förstå karaktärerna i berättelsen? Kan jag lära mig någon av berättelsen om Benson och Mike? Ja, det kan jag lova. Jag kan lära mig en hel del när jag låter deras våndor landa i mig och försöka förstå deras liv, reaktioner och ageranden.

Den handlar om två män, med olika bakgrund. Den handlar om dem och deras liv. Deras problem kan också vara mina eller dina. Vi kan ha samma våndor, samma reaktioner och göra lika, men jag är inte dem. Jag är inte dem och kan svårligen förstå en del av deras problem och bemötanden. För att jag är inte utsatt så. Jag har andra problem, men inte deras. För mig känns det viktigt att försöka sätta mig in i deras, fatta att andra har annat än jag att bearbeta. 

Föräldraskap. Hur ser barnens ansvar för sjuka föräldrar ut? Hur förhåller sig karaktärerna till sina föräldrar? De är egensinniga, har egna viljor och egna liv. På vilket sätt är det barnets ansvar här? Bensons mor och far? Mikes mor och far? Hur förhåller de sig till homosexualitet och relationerna? 

På fritids bråkar barnen. Är det rasistiskt? Vad anser vem att man ska skaka av sig? Kan man det om det ständigt upprepas? 

Visst, säger deras pappa, men ungen lever ju fortfarande? Kunde han inte bara skaka av sig det? 

Ben & Mike har en relation. Den är lös och ibland aggressiv. Mike ville vara med fler och Ben inte. 

Jag vägrade inte rakt ut, men jag accepterade det inte heller. 

Hur länge är Mike i Japan, i berättelsen? 

Han är slätrakad på fotot och håller mobilen en bit ifrån sig. Jag kan se hela hans ansikte för första gången på ett år.

De talar om relationer, oredan med Mike och om kärleken.

Du tar upp plats i en annan människas hjärna, sa hon. Du är en främmande existens där. En parasit. Det är ganska stort, bara det.  

Jag tänkte hjärta, när jag läste. När jag läser igen står det hjärna. Både hjärta och hjärna är stort. Vi tar plats eller låter någon ta plats i någon. Det är glädje och sorg, det är liv och händelser. Vi påverkar varandra, ja, det är stort, eller hur?  

Ju mer jag tänker på det som står på raderna i boken, desto mer skrapar det i mitt inre. Varje fråga har alltid flera perspektiv, varje människa ser frågan från ett annat håll. Hur förstående är vi i förhållande till andra? Lyssnar vi ordentligt? 

Låt oss tala om kärlek, sexualitet, färg, fördomar, familjeskap, hur vi lyssnar och hur vi talar. Vem bryr sig och vem törs satsa på en viktig relation? Vem behöver ta de första stegen för att något ska lyckas? 

Om den är bra eller fantastisk bestäms som alltid av den enskilda läsaren. Vad den har med sig, hur den mår och hur den är intresserad av andra, just där just då, har visat sig spela roll. 

Boken finns på bokvalsbordet till bokcirklarna i bokhandeln. Vi läser för att tala om saken. Vi läser också för att lära oss mer. Man kan också läsa för njutning, tidsfördriv, nyfikenhet eller andra högst personliga skäl. Var och en bär sitt. 

A.. 😏 #memorial #bryanwashington #roslagensbokhandel #rasism #relationer #sexualitet #pride #rättigheter #allamänniskorslikavärde #magiskasamtal #kulturiroslagen #kulturtorget #sofianordinfischerInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...