söndag 27 oktober 2019

Vi läser Augustin Erba....

Augustin Erba skriver en krönika i DN om när ingen kommer till en föreläsning - (DN 20191025). Jag känner våndan. Ibland fäster inte informationen i bygden. Det någon finner superintressant är ointressant för andra. Eller också har arrangörens marknadsföring drunknat i flödet. Det är svårt att slå igenom - höras och synas - i det stora mediabruset. Det är också svårt att veta vad, hur och när, som är rätt och intressant för folket i bygden.

Jag gillar kulturen. Jag gillar föreläsningar och bokprat. Jag gillar samarbeten. Och jag drabbas av vånda och ångest när deltagarna uteblir från arrangemanget. Det händer ibland, utan att man vet varför. Det är olika skäl för alla förstås.

Vi läser just nu Augustin Erbas nya roman Snöstorm i en bokcirkel i bokhandeln. Vi ska tala om boken inom kort. Det hade varit roligt om herr Erba ville göra oss sällskap i samtalet om boken, om skrivandet, om karaktärerna, om hans tankar om livsvalen och livets tillfälligheter. Snöstorm ger upphov till en del tankar kring den typen av frågor. För att ändra livsvalens och tillfälligheternas påverkan på livet - på kort och lång sikt - behöver vi förstås vara medvetna om dem.

Vi kan också tala om föräldraskap, hur föräldrar blundar (kanske för sin egen okunskap eller bekvämlighet, sin egen ställning i familj eller samhälle eller sin rädsla för konflikter) och därför brister i sin uppgift och påverkar barnens framtid på mindre positiva sätt. Å andra sidan förmår vi inte mer än vad vi förmår i varje enskild stund. Och sen kan det vara kört. Eller är det kört?

Vad, hur och när kan vi ändra våra livsförutsättningar, egenskaper, förhållningssätt och relationer? När som helst, säger någon. Aldrig, säger andra - i tanken att vi är som vi är. Utveckling tar tid, olika hos oss alla.

Samtalet med andra är fantastiskt, tänker jag. Det förändrar mig, påverkar mig, skapar nya spår - när jag låter det ske. När jag inte vill, motar den nya tanken, ältar min egen inställning, är det svårare. Det är onekligen ljuvligt när jag lyckas öppna mitt sinne för att lyssna och förstå andra. Samtalen i butiken gör mig till en bättre människa, för att jag lyssnar, måste lyssna, intresserar mig och gläds över andras tankar och livskunskap.

Jag gillar läsningen av Snöstorm. Den har ett lättläst språk, innehåller frågor som spelar roll för mig och sannolikt också för många andra, väcker frågor om att/ hur vi kan påverka eller inte. Hur små och stora vi är som människor, hur ungdomens misstag påverkar våra och andras liv och att vi borde se valen och händelserna tydligare - tidigare.

Livet är tufft, som i svårt att leva. Vi borde ha någon vid vår sida som tydligare berättar om konsekvenserna av livets händelser och våra val. Varför finns inte sådana? Alltså, en allvetande terapeut som kan se in i framtiden.

Jag både gillar och plågas av Snöstorm. Hur tänker du när du läst?

Kanske vill du vara med i en bokcirkel hos oss - hör då av dig till butiken. Helst genom att titta in, men annars genom tfn 0708 905731 eller genom ett mail till: info 😏 roslagensbokhandel.se

Anette Grinde 
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje 

.......

Hej, hej!  
#Snöstorm #AugustinErba @augustinerba #roslagensbokhandel #enriktigbokhandel  #Norrtälje  #TheLittleBookshop  #bokcirkel #bokvalsbordet #SensusNorrtälje  @SensusStudieförbund #bokhandlerskan bloggar på bokbloggerskan.blogspot.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...