fredag 18 oktober 2019

Män i min situation - Per Petterson

Män i min situation - Per Petterson.

Frågan är hur vi känner för honom. Är det här en man vi tycker om? Är han som män i allmänhet? Är det så här män är? Ja, säger någon bestämt, medan andra vägrar att tro att det är så. Kan man dra alla över en kam?  Visst finns det väl variationer inom gruppen (män)? Det gör det ju bland kvinnorna. Ja, samtalet går framåt i gruppen och vi skrattar, förfasas och njuter.

Vad tycker vi om författarens sätt att skriva? Det finns ju inga känslor, i boken säger någon? Men visst finns det känslor hos läsaren? Det hörs ju lång väg. De är så upprörda, så att de nästan trillar av stolen. Känslor? Ja, verkligen. Vi pratar mer om män och kvinnor, manligt och kvinnligt och om vad vi missat eller inte.

I en annan bokcirkel har vi ingen man, enbart kvinnor finns i samtalet. Där blev samtalet annorlunda. Ja, samtalet blir annorlunda beroende av vem som finns vid bordet. Det är fascinerande, onekligen rent förundrade. Just här talar vi om mannen, karaktären. Vi talar om textens flöde, där vi både njuter och får arbeta oss idenom texten. Och vi talar om hur vi är. Ja, vi talar i ca 1 1/2 timme, så vi talar om väldigt mycket mer i vår bokcirkel grupp. 

Nu går några av kvinnorna hem och ber sina män att läsa. Vi vill veta vad männen, ja, deras män, känner för denne man. Och ja, för hela denna bok.

Åhh, tänker bokhandlerskan om alla fantastiskt ljuvliga samtal. Fördjupning är grejen.  Det är helt underbart att få tala med dessa läsare om böckerna. Så fint. Så härligt. Så ljuvligt, så ljuvligt.

Tack - ni fantastiska läsare som vill tala om böckerna. Ni är bra, bättre och helt enkel bäst.

A.. #roslagensbokhandel #bokcirkel #enriktigbokhandel #Mäniminsituation #PerPetterson #Norrtälje #Sekwaförlag #bokvalsbordet #bokcirkelnInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...