torsdag 23 maj 2019

Förslag på diskussionsfrågor till bokcirkeln i bokhandeln


Förslag på diskussionsfrågor till bokcirkeln i bokhandeln.

Vad handlar boken om? Hade du läst den om det inte vore för den här cirkeln? Gillade du boken?

Hur uppfattar du de olika karaktärerna i boken? Vilka egenskaper har de? Hur lyckas författaren med sin beskrivning av de olika karaktärerna? Känns de som någon du har mött i ditt liv?

Har boken ett speciellt bakomliggande tema? Vill författaren säga något särskilt? Är det ett inlägg i debatten i någon särskild sakfråga?

Hur är språket i boken? Är den lättläst (språkmässigt)? Hur upplever du miljöbeskrivningarna, språket och händelseutvecklingen?

Blev du arg, ledsen, glad eller rädd - eller vilka känslor drabbade dig när du läste boken?

Har boken legat kvar i din tankevärld efter att du har läst den klart? Har den skapat frågor inom dig eller diskussioner med andra under tiden du läste den eller under veckorna efter du läst den?

Vilka spår sätter boken hos dig? Rekommenderar du boken till andra att läsa? Lämnar du den vidare till någon annan?

Eller andra frågor som dyker upp i samtalet.

Vi möts i butiken för ett inledande samtal om val av bok. Vi läser i huvudsak nyutkomna böcker i bokhandelns bokcirklar. Vi läser boken var för sig och möts sedan igen för samtal om hur vi har upplevt boken och hur den har påverkat oss. Var och en bidrar utifrån sitt eget perspektiv, ja, med sina egna tankar och upplevelser.

Vi är ca 5-7 personer/grupp för att det ska vara tillräckligt få för att var och en skall våga tala i gruppen och tillräckligt många för att det ska bli ett konstruktivt samtal. Vi försöker hålla oss till samtal om boken - och inte sväva iväg alltför mycket i vårt samtal. Associationer till annat, med anledning av läsningen, är förstås helt i sin ordning, men vi ska strax därefter hitta tillbaka till samtalet om boken. Vi begrundar innehållet, snarare än om boken är bra eller dålig.

Vi gör vårt yttersta för att alla ska få utrymme i samtalet.

Kostnad? Du köper boken i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

Bokval? Bokhandeln lägger fram 5 nyutgivna romaner (som skaver) och gruppen väljer bok att läsa från dessa. Majoritetsbeslut avgör bokvalet., alltså tystlåten röstning.

Anmäl dig till en cirkel i bokhandel; 

1) på plats i butiken,
2) telefon 0708 905 731 eller genom
3) mail till; info ☺ roslagensbokhandel.se
Vi samarbetar med Sensus studieförbund
i våra arrangemang i bokhandeln! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...