söndag 19 mars 2023

Vi bokcirklar...

 

Bubbelhoppa. Emma Stenström.  


I bokhandeln i Norrtälje har vi en hel del samtal. Intentionen i alla samtal, föreläsningar, bokcirklar eller andra möten är medvetna samtal, där lyssnandet och att försöka förstå den som talar är i starkt fokus. Syftet är inte att försvara sin ståndpunkt eller att förändra en annan persons uppfattning. Det kan ske, men är inte tanken. Utgångspunkten för var och en är att lyssna och fråga för att förstå. Vi behöver inte hålla med, men vi vill förstå. 


Om vi läser en bok kommer vi alla att uppfatta den på olika sätt. Det vi vill i bokcirkeln är att tala om bokens innehåll, berätta hur vi förstår den och hur författaren har mejslat fram berättelsen och bilderna. Avsikten är inte att såga en författare eller kritisera hens val av ämne, avsikten är att fundera kring det som finns. Om vi bara kritiserar, kan det vara en produkt av vår egen ryggsäck, våra egna känslor och personliga förståelse av livets sammanhang. Kritik är inte vår ambition, men förståelse är. Vi vill lära oss mer, både av vår läsning och i mötet med andra. Personliga reflektioner, minnesbilder, delade förtroenden är intressant för att sätta saker i perspektiv, som att ge exempel, men om fem eller 25 personer finns i rummet behöver var och en också se vad hen bidrar med. Det är fler som behöver få ordet utan att slå sig fram. Jag vill inte hindra, du behöver själv se din plats i sammanhanget. Vi talar om boken. Vi gör det tillsammans, bryr oss om varandra. 


Bok- och samtalscirklar pågår över tid. Efter en tid har gruppen börjat lära känna varandra. Ibland hör vi varandra upprepa saker, livsberättelser som har berättats förr. Det innebär att det är något viktigt hos personen, att hen associerat till det igen och vill berätta. Det är viktigt att få, men var och en behöver tänka kring vad hen berättar, hur det har bäring på boken och sammanhanget och om historien har berättats tidigare. Alla behöver få plats och ämnet är bestämt, ofta en bok. Låt oss tänka på hur vi gör, betrakta oss själva: varför är vi här? Hur utvecklas vi, tillsammans i det här sammanhanget? 


Vi behöver själva, ibland med hjälp av gruppen, tänka kring vad vi säger. Ordet är inte fritt såtillvida att vi tar hänsyn till att vi har ett ämne och andra människor i rummet. Vi talar om innehållet i boken i en bokcirkel. Det är för boken som gruppen har samlats. 


När jag tänker kring bubbelhopp tänker jag att det låter lätt, men är medveten om att varje samtal kräver en avsevärd ansträngning. Att lyssna, intressera sig och fråga snarare än att lyfta sig själv, sitt liv eller åsikter. Ja, det ska också in, men med eftertanke och måtta. Det är en fröjd att lära sig nytt, om människor och sakfrågor, och de - alla - som sitter i rummet behöver få komma till tals. 


Nästa gång vi möts vill jag försöka peppa alla i rummet att tänka på samtalet. De som är duktiga på att ta plats och fånga ordet behöver ibland backa lite och de som är lite tystlåtna behöver ta ett steg framåt. Ja, vi behöver inte göra om hela vår personlighet, men vi behöver vara lite uppmärksamma på oss själva. Jag försöker gärna fördela ordet, ser tacksamt att du ser också det. Jag vill att alla ryms och att vi lämnar rummet med positiv energi inom oss. 


Lyssna till punkt, tala med omsorg och måtta, är ett bra mantra. 


Att bubbelhoppa - som för mig betyder att vi försöker förstå varandra - är en utvecklande grej. Det kör vi vidare på, eller hur? 


Anette Grinde 

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje 

Tfn 0708 905 731 


#Bubbelhoppa #EmmaStenström #volante 

#roslagensbokhandel #norrtälje #kulturtorget #platsendärsamtalförs 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...