fredag 3 mars 2023

Mötesrapport; 2/3-23. Prat om solceller

2/3-23. Prat om solcellerDen ideella föreningen Mångfald Tillsammans håller just nu en studiecirkel om klimatet. Vi håller till i bokhandeln och utgår ifrån Greta Thunbergs bok Klimatboken och pratar om den mängd frågor som finns och påverkar oss och vår gemensamma jord. Det är skrämmande, utvecklande och roligt. Varje samtal som utmynnar i mer kunskap, som utvecklar oss som tänkande varelser där vi ser vad och att vi kan göra gott för jorden är ett fantastiskt samtal. Vi gör vad vi kan för att utvecklas. 


Det pågår samtidigt en annan studiecirkel på samma tema i kommunen. Den arrangeras av den klimatgrupp som har stark koppling till Naturskyddsföreningen i Roslagen. Två drivna grupper, med intresse och kunskap, samtalar alltså just nu om ett stort antal klimatfrågor. Vi gör det för att vi bryr oss om jorden och för att vi vill lämna över den till våra barn och barnbarn i ett godtagbart skick. Det är vackert, eller hur?


Torsdag den 2/3-23 bjöd vi in dessa grupper och andra intresserade till en föreläsning och samtal om solceller. Det talades t ex om upphandling, klimat, teknik, batterier, kommunens energirådgivarfunktion, utvecklingen på området och hur många kilowatt som kan sparas, fördelas över tid eller hanteras på annat sätt. Tiit Nurmala talade, liksom även flera av personerna i rummet som stod i begrepp att installera eller var mitt i processen. Olika personers erfarenheter delades och vi talade t ex om statistik, energityper, viljan att installera, olika leverantörer, om bostadsrättsföreningars möjlighet att installera solceller och hur villaägarna förhåller sig till energibolagens svarande eller inte. Det fanns - finns - mycket kunskap samlad i människorna i rummet, vi växer alla när den delas. Vi tackar alla som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.  


Vi tackar Café Rekommenderas för möjligheten att låna/hyra lokalen. Rummet var knökafullt av intresserade människor och fikat var finfint! 


Härnäst står ett prat om insekternas vikt för jorden på vårt schema (25/3-23). Hör gärna av dig, du som vill delta, dela din kunskap och lyssna. Vi pratar gärna om förutsättningar för vår vackra jords och kommande generationers väl.  


Anette Grinde 

Mångfald Tillsammans

tfn 0708905731 


Ps. 

Köksbordsgruppen funderade sen över försäkringsfrågan. Hur påverkar solcellerna villa/fastighetsförsäkringen eller försäkringen för bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring? Om detta talade vi inte under solcellspratet, men kanske är frågan relevant ur ett kostnadsperspektiv. 

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund i alla arrangemang i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje och i den ideella föreningen Mångfald Tillsammans. Sensus Studieförbund är en viktig samarbetspart för oss. Vi tackar för all glöd och glädje - med mera - som når oss därifrån! Tack. 
#miljömagasinet #norrteljetidning #roslagensbokhandel #kulturtorget #platsendärsamtalförs #caferekommenderas #norrtälje #visitroslagen #sensusstudieförbund #mångfaldtillsammans 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...