torsdag 16 mars 2023

12/4-23. Är du orolig för en närståendes hälsa?


Samtal är ett ljus i mörkret


Är du orolig för en närståendes psykiska hälsa, suicidrisk, agerande eller beroende? Är oron tuff och påverkar livet? Har du ingen att prata med? Behöver du prata med andra om din oro, det som är eller det som varit? 

Vad; Orossamtal. (Samtal för dig som oroar dig för en närstående eller anhörigs livssituation.)

Preliminära datum (februari-november 2023): onsdag 12/4-23, samtal fortsätter resten av 2023, minst en gång per månad.

Tid; kl 1800-1930. (För morgontider, se längst ner i detta inlägg)


Plats; Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. 

Vill du vara med? Du som tillsammans med andra vill prata i en liten grupp för att försöka hitta nya vägar för hantering av oron för någon som betyder mycket, hälsas välkommen till ett samtal. 

Samtal i liten grupp

Inget åtagande för dig om fler gånger, eller något annat måste. 

Vi kommer att mötas flera gånger, för dig som vill.

Välkommen du - som vill och behöver ett samtal med andra om livets tuffa frågor. Det som sägs i rummet, stannar i rummet. 

Kostnadsfritt.

Föranmälan senast dagen innan träffen (vi vill inte vara för många i rummet).

Tfn 0708 905 731 

Mejl; info@roslagensbokhandel.se 

Eller genom ett besök i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje 


Arrangör Mångfald Tillsammans. Samtalen (2023) genomförs med stöd från Norrtälje kommun, Trygghetsfonden.


Vi samarbetar med Sensus studieförbund i alla arrangemang i Mångfald Tillsammans. Preliminära datum för prat på morgonkvisten (promenadprat) kl 0730-0830/0900: onsdag 12/4-23. Ytterligare datum kan tillkomma. Titta in i bokhandeln för prat om vad som passar dig. Föranmälan - för rimlig planering av promenadprat.

#promenadprat #walkandtalk #roslagensbokhandel #norrtälje #kulturtorget #platsendärsamtalförs #roslagen #orossamtal #demokratiskasamtal #nuräckerdet #våldinärarelationer #suicid #psykiskohälsa #beroenden #Trygghetsfonden #norrtäljekommun


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...