fredag 31 mars 2023

Öppna samtalskort (för existentiella samtal.)

 


Genom att dela tankar och känslor om lycka–lidande, ensamhet–tillhörighet, mening–tomhet m.m., kan vi göra de existentiella frågorna mer hanterbara. Öppna kort består av nio öppna ordpar som knyter an till klassiska och allmänmänskliga existentiella teman. Det handlar om frågor som har funnits med i mänsklighetens historia länge – inom filosofi, religion och psykologi – och som fortfarande är aktuella. Ordparen ska inte betraktas som motsatsord, utan är tänkta att ringa in stora och viktiga samtalsteman. Varje ord-pars-tema, som dels har ett tankekort, ett känslokort och ett handlingskort, har också en inledande formulering som syftar till att sätta igång reflektionen och öppna upp för att se på ämnet från olika håll. 

Korten utgör inte ett kursmaterial som ger svar på existentiella frågor, utan är ett hjälpmedel att ventilera sådana frågor. Öppna kort fungerar bra att använda som underlag för egna reflektioner, i samtal två och två, eller som det ursprungligen är tänkt: för existentiella samtal i grupper om 5-9 personer under ledning av en samtalsledare.

Ida Hallgren är filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi. Pontus Nilsen är gymnasielärare, projektledare för Svenska kyrkan på vetenskapsfestivalen och präst i Oscar Fredriks församling. 

Denna upplaga av Öppna kort är uppdaterad och utökad 2023.


#öppnakort #roslagensbokhandel #norrtälje #kulturtorget #platsendärsamtalförsInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...