torsdag 14 november 2019

Sydsvenska nationalparker - åtta pärlor skyddade för framtidenSydsvenska nationalparker - åtta pärlor skyddade för framtiden är en illustrerad fotobok om åtta av Sveriges sydligaste nationalparker. Vi möter Dalby Söderskog, Stenshuvud, Söderåsen, Store Mosse, Norra Kvill, Åsnen, Blå Jungfrun och Gotska Sandön. 

Bildmaterialet bjuder på flera oväntade miljöer och annorlunda bildvinklar. Texterna presenterar de fyra huvudsakliga naturtyperna i södra Sveriges nationalparker, deras status, historia och vilka framtidsutmaningarna är i dessa miljöer. Vi får också en historisk tillbakablick kring vad som en gång styrde inrättandet av våra första nationalparker och hur synen på skötsel och nybildningar har förändrats över tid. 

Sydsvenska nationalparker - åtta pärlor skyddade för framtiden är en berättelse om flera av våra fantastiska sydsvenska nationalparker.

Martin Borg är fotograf och skribent med natur, kultur och populärhistoria som specialitet. Han har tidigare gett ut flera böcker med egna bilder, t ex om Öland och Skåne. Han fotograferar gärna landskap och landskapsdetaljer.

Ola Karlsson är forskningsledare och arbetar med miljödriven materialutveckling. Parallellt är han sedan många år semiprofessionell naturfotograf med fåglar, djur och landskap som huvudmotiv.

Vad betyder vår natur och våra avsatta naturområden för dig? Hur påverkar det markägarna, friluftslivet, jakten, näringslivet eller allemansrätten när ett område avsätts till nationalpark eller annan typ av naturskyddsområde? De rösterna hörs inte här, men tål att begrundas. Vad är viktigt, och för vem?

Har du besökt våra nationalparker? De rymmer fantastiska upplevelser och ljuvlig natur, säger jag som har många kvar att besöka. Med hjälp av den här boken kan jag drömma, lära mig mer och planera för kommande besök. Blå Jungfrun, Stenshuvud och Gotska Sandön är riktiga pärlor att besöka - och återvända till - och jag betvivlar inte för en sekund att de andra parkerna är det också.

Vatten. Kulturlandskap. Skog. Och kust. Ja, vi har verkligen olika typer av landskap och miljöer att njuta av, begrunda, spara till framtida generationer och vårda i evinnerliga tid. Vilken roll spelar det att vi har sådan bredd?

Vårt land är fantastiskt vackert, eller hur? Vi behöver inte åka så långt för att få oss riktigt fin natur till livs. Låt oss gemensamt njuta och vårda detta.

Tack, Votum förlag, för att ni ger ut så många makalösa böcker. Bild och text i många ämnen står på er agenda. Det är vackert och tillförande, som ljuv melodi för själen och ett ett fint sätt för kunskapsinhämtande. Tack, för er insats för världens väl.

Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

A..


#sydsvenskanationalparker #votumförlag #martinborg #olakarlsson #blåjungfrun #gotskasandön #stenshuvud #söderåsen #norrakvill #åsnen #dalbysöderskog #storemosse 

#enriktigbokhandel #roslagensbokhandel #norrtälje #visitroslagen #visitsweden 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...