fredag 22 november 2019

Tack, alla fantastiska författare...


Tack, fantastiska författare som kommer till bokhandeln för att tala om skrivande, er vånda, glädje, framgång, tid, arbetsinsats, samarbete och om klilling-your-darlings med utgångspunkt från er bok.

Tack, nu särskilt till Kristina Tilvemo och Michael Wainwright  som talade om processen kring Judaskyssen, en samhällskritisk spänningsroman med inslag av verkliga händelser. Det händer saker som vi behöver tala om i samhället, ibland kommer debattinläggen via kortare artiklar och ibland genom hela romaner. Kanske kan den här boken ses som ett debattinlägg?

Jag tänker att det måste vara svårt men fantastiskt utvecklande att skriva tillsammans med någon annan.  Författarnas kunskaper kompletterar förstås varandra. Det den ena inte kan, lyckas den andre med. Och vice versa. I Judaskyssen stod till exempel Michael Wainwright för intrigen och Kristina Tilvemo för gestaltningen. Ja, de har förstås hjälpts åt med finliret i delarna tillsammans.

Jag tänker också att det krävs ett väldigt stort tålamod i processen - här ligger många års arbete, att skriva, att stryka, att skriva om, att skriva nytt igen. När man har kommit tillräckligt långt är det bra att konsultera andra ögon och personer med andra synsätt. Testläsare, lektörer, fakta, granskare redaktörer hos förlag är personer som kan hjälpa dig att göra arbetet framåt. Detaljer och helhet måste stämma, fakta måste vara korrekta, språket måste flyta utan irritationsinslag för läsaren. Det måste vara tillräckligt intressant och/eller spännande för att läsaren ska följa resan till den sista punkten.

Som skrivande och läsande människa tycker jag att är det av största intresse att lyssna till människor som skriver, vare sig de skriver kort eller långt. Att höra om deras process, tankar och riktning - och vad som får dem att hålla i och fortsätta sitt skrivande, inte lägga projektet oavslutat i en dammig låda. Det är av intresse för min personliga utveckling att lyssna till andras processer, av det kan jag lära mig mer om skrivande, om andra och om mig själv. Var och en har en berättelse inom sig, men alla lyckas inte få den på pränt. Författare är för mig ett alldeles särskilt imponerande folkslag, med fantasi, forskningsstruktur, ordvridarkunskaper och ett oändligt tålamod. Vad vore vi utan dessa människor?

Ett mycket stort tack till Kristina Tilvemo och Michael Wainwright för besöket i bokhandeln i Norrtälje går kväll. (21/11 2019). Ni tillförde ny kunskap och viktig glädje till vår dag. Det var inspirerande, tillförande och skoj.

Jag rekommenderar Judaskyssen för läsning - läs den och begrunda händelserna, fakta, språket, karaktärerna och att den är skriven av två personer med olika kompetenser. Eller läs den för att det är spännande läsning. Kanske tycker också du att den innehåller viktiga sakfrågor och tillför nytt till dina tankespår.

Välkommen till butiken, vi har boken. Välkommen också till bokhandeln för att samtala mer om fantastiska bokprat, spännande författare och egna riktningar. Du, som kund, gör skillnad - du kan hjälpa oss - och därmed också bygden - att göra den här platsen till en än större och mer spännande kulturplats. Just det vill vi ju vara.

A..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...