fredag 20 september 2019

Skrivarcirkeln i bokhandeln - höst 2019


Följande datum - alltid på en fredag - gäller för hösten;

20 september - (uppgiftsutdelning av uppgift 1 och 2)
4 oktober -  (samtal om uppgift 1)
18 oktober - (samtal om uppgift 2)
8 november - (samtal om uppgift 3)
22 november -  (samtal om uppgift 4)
6 december -  (samtal om uppgift 5)
20 december -  (samtal om uppgift 6) - detta datum/tid måste ändras

Uppgifterna  - sänds till info@roslagensbokhandel.se - senast måndag innan den fredag vi möts, så att alla hinner läsa de andras text innan vi ses på fredagen. Tanken är att var och en läser varandras texter och funderar över hur den uppfattas, om den kan förbättras och i sådant fall hur och varför, etc. Förstår vi texten som skribenten tänkt sig att den ska förstås? Hur tänkte skribenten? Hur tänker vi andra?

Uppgift 1 - Tänk dig ett mörkt rum, en kall vind som drar någonstans ifrån, en strimma ljus och en skugga som rör sig i ett hörn. Beskriv hur det känns att gå in i rummet. Omfattning; 1 A4-sida datorskriven text.

Uppgift 2 - skriv en recension om en bok (som du själv har valt). Omfattning; 1½-2 A4-sidor datorskriven text.

Uppgift 2b - se över din text från uppgift 1 - kan den förändras/förbättras efter samtalet med övriga deltagare den 4 oktober i bokhandeln?

Uppgift 3 - bilduppgift (1-1½ sida)
Uppgift 4 - skriv ett reportage om en person (minst 2 sidor - max 3 sidor)

Uppgift 5 - krönika om något personligt (1½ - 2 sidor)

-----Ovanstående planering kan komma att ändras. Datum för årets sista träff kan komma att bytas till annan dag.)

-----

Väl mött!
Anette Grinde
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje
Tfn 0708905731

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...