onsdag 13 mars 2019

Äldre fotografier från Norrtälje (hela kommunen)

Jag tar emot äldre fotografier från Norrtälje med omnejd om du själv inte vill hantera dessa. 

Med bilder menar jag här fysiska pappersbilder, lösa fotografier eller i pärmar/album. Huvudsakligen äldre bilder, typ 1800-tal och fram till mitt av 1900-talet. Jag har inte för avsikt att handla med bilderna. Fokus är bevarande för framtiden.

Jag ser bilder som oerhört viktiga för nu och för eftervärlden. Bilder berättar hur vi har det, hur vi haft det och vilka människor som har funnits. De berättar om tiden, livet och förutsättningarna. Mitt syfte är bevarande för eftervärlden, att i något mått tillgängliggöra för den som vill forska sen. Bevarandet kan göras i ett fysiskt arkiv, återbördas till dig för förvaring eller kanske skannas för nätets allmänna tillgänglighet. Jag tänker att du och jag talar om detta hur när vi ses.

Bilder "får" aldrig slängas är min devis. (Ja, var och en gör förstås som de vill, men jag tycker att det är omåttligt synd att slänga bilder.) De ska begrundas och bevaras för sen. Om ägaren vill att de delas t ex i en relativt offentlig grupp som gillar gamla bilder, så kan det göras. Det är lättare att försöka identifiera personer, platser, mm, om vi kan dela dem med en relevant grupp människor. Fler kan på det sättet få möjligheten att glädjas åt bilden. I Norrtälje finns t ex gruppen Minns ditt Norrtälje - som innehåller mängder av människor som är innerligt glada över de gamla bilderna. Det inspirerar och glädjer. En annan plats för hjälp med fotografier är Genealogi.se - porträttfynd, där du kan dela och få hjälp med identifikationen.

Bilder behöver begrundas. Berättelser behöver berättas. Ja, de behöver föras vidare till nästa generation, till andra människor. Så att vi inte glömmer det eller de som varit. En vacker dag är det för sent, glömt. Varje berättelse spelar roll, tänker jag.

Om du lämnar bilderna till mig träffar vi - du och jag - en överenskommelse om hur jag kan/får hantera bilderna, om du vill ha tillbaka bilderna eller om de ska lämnas vidare t ex till Norrtälje Stadsarkiv eller annan plats när de har begrundats klart.

Titta in i bokhandeln för ett prat om detta - om du har gamla bilder som du inte vet hur du ska, vill eller orkar hantera.

Jag säger - som många andra - släng inte dina gamla bilder!

Bilder spelar roll.

Anette Grinde
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje
tfn 0708 905 731


Länkar; 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...