torsdag 4 februari 2021

Handbok för demokrater - vad kan den enskilda människan göra ...

 
Vad kan den enskilda människan göra för att åstadkomma (eller bibehålla) en samhällsordning som strävar efter jämställdhet, frihet och trygghet? Ja, en nyckel kan vara att ta ansvar för både sig själv och för andra. Att stå upp för viktiga grundvärderingar om människors lika värde, kliva ur det egna livet och se till vårt allt,  tillsammans - det gemensamma som rör både människor, djur och natur. 

"Demokrati kan ses som en sund oenighet." 

I en demokrati behöver vi även ta del av tankar som vi inte gillar, möta dessa, fundera kring vad det betyder för den enskilda människan, för gruppen och det stora gemensamma samhällsbygget. En total enighet i ett samhället är säkert inte möjligt, men vi behöver kunna samtala i lugn och ro om de olika ställningstaganden vi bär, ser och hör.

Vi har ett projekt i bokhandeln som vi kallar demokratiska samtal, där vi möts för att samtala om svåra frågor. Några deltar digitalt och några finns i rummet i bokhandeln - när pandemin är över hoppas jag att alla kan ses i rummet. Då kan vi också fika igen. Fikastunderna ser vi fram emot, eller hur?

Till vårt kommande samtal ska vi ha läst de fyra första kapitlen i Handbok för demokrater. Samtalet handlar om demokrati - och ska alltså utgå från den läsning vi gjort till mötet. Ja, det kan dra en bit därifrån, men läsningen är utgångspunkten. Marco Armiero, Majgull Axelsson, Aase Berg och Mohammad Fazlhashemi har skrivit dessa kapitel som handlar om 1) Den fattige, den rike och invandraren 2) Om nödvändigheten att vara lite obehaglig, 3) Elefanten i rummet och 4) Skilldnadstänkandets och främlinggörandets idétradition. 

Armiero säger: "Vi behöver bättre skolor, sjukhus och bostäder till alla, inte främlingsfientlighet. Att förbättra livskvaliteten för de sämst ställda är det bästa motmedlet mot invandrarskräcken." Solidaritet, alltså, som ett nödvändigt kitt i samhället. Kanske blir skillnaderna mellan människor för stora annars, med avundsjuka och större avstånd mellan grupperna. Vilket blir mer av vi och dem, istället för vi tillsammans. 

Han talar också om att vi behöver;" Träna därför din hjärna och själ så att du kan igenkänna rasismen runtomkring dig och i ditt lands historia, i din stads geografi, i din kultur. Om du inte kan se någon, beror det förmodligen på att du är alltför indränkt i den."

Ja, det tänker jag på ofta på. Hur kan jag få syn på orättvisorna? Kanske krävs det att jag letar aktivt, försöker se bortom min egen horisont? 

Majgull Axelsson talar om att vi har att vara lite besvärliga, och att det inte är läge att vänta till sen.  

Hon säger; "Det är alltid bättre att välja det korta obehaget framför det längre." I det ligger t ex att påverka medan det är möjligt, säga ifrån här och nu, i stället för att vänta på att det stora - långvariga - obehaget är på plats och vår demokrati är allvarligt hotad. Då blir obehaget avsevärt längre, eller hur?  

Här funderar jag kring vad var och en, du och jag, kan göra och vad vi faktiskt gör. Ja, prata på middagar, säga ifrån när någon säger något som inte känns rätt, vara lite taggig. Skriva artiklar, utmana lite där det är nödvändigt. Stå upp för rätt, helt enkelt. Tänka rättvisa. Inte alltid vara tyst, inte alltid backa. Det är förstås tufft, men visst måste det göras? 

För om inte du och jag står upp för rättvisa, alla människors lika värde och demokrati, vem gör det då

Vad sägs om att lägga fredsmiljarder på samtal mellan människor istället för på krigsmateriel? Hur skulle världen utvecklas då? 

Aase Berg, poet och skribent, skriver om elefanten i rummen. Både den fysiska och den bildliga. Hon skriver om att våga ta samtalet, om att ta sig upp över ytligheten och inte leva i ett fasadsamhälle. Men, är det inte svårt att lämna ut sina egna personliga våndor istället för att bara visa den glättiga ytan? Ingen förstår ju hur de ska agera eller vad de ska säga när vi berättar om tuffa saker i livet? Jorå, men bara gör ändå. Det blir mer kvalitet på livet då. Med uttrycket elefanten i rummet menas alltså - att våga ta fighten om det obekväma, att inte bara sitta tyst. 

Hör av dig till bokhandeln, du som vill delta i samtalet. 

A.. 
Vi samarbetar med Studieförbundet Sensus 
i alla de aktiviteter vi genomför i bokhandeln. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...