söndag 5 juli 2020

Medlöparna : en berättelse om Europas glömska - Géraldine Schwarz


Medlöparna : en berättelse om Europas glömska - Géraldine Schwarz 

 ”Min fars föräldrar hade varken tillhört offren eller bödlarna. De hade inte utmärkt sig med modiga handlingar men hade heller inte syndat i överdrivet nit. De var helt enkelt 'Mitläufer': medlöpare, människor ’som följer med strömmen’. Deras inställning hade varit densamma som hos majoriteten av det tyska folket: små blundanden och mindre fegheter som sammantagna hade skapat de nödvändiga förutsättningarna för en av de grövsta organiserade statsförbrytelserna som mänskligheten upplevt.”

Géraldine Schwarz släkthistoria är en uppgörelse med den tystnad som omgärdat medlöparna, i såväl Tyskland som övriga Europa. Den sträcker sig från andra världskriget till våra dagar och frågar sig: vad händer med en kontinent som inte förmår minnas sitt egentliga arv?


Det här är en personlig historiebok. Hon skriver om sin släkt, gör personliga reflektioner. Hon skriver om viktiga skeenden. Fakta och personlig närvaro, som tex den egna släkten, gör stor skillnad.

En mycket läsvärd bok, som verkligen tål att talas om i en bokcirkel.

A..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...