tisdag 27 november 2018

Vi läser Pachinko ...

Vi läser Pachinko av Min Jin Lee i en av våra bokcirklar just nu. I andra cirklar läser vi t ex Kärlekens Antarktis (Sara Stridsberg), Jag for ner till bror (Karin Smirnoff) och De hemlösa katterna i Homs (Eva Nour). Vi roar oss alltså med fantastisk läsning.

Pachinko utspelar sig i Yeongdo, Busan, Korea och i Osaka, Japan. År 1910 - när Hoonie som utgör mannen i den ursprungliga generationen var tjugosju år - annekterade Japan Korea.

Hoonie och hans hustru Yangjin. Ja, Hoonies föräldrar finns med i berättelsen, så de finns förstås där. Hoonie och Yangjin får en dotter, Sonia. På vintern när Sonia fyllde 13 år får Hoonie tuberkolos och dör. Yangjin och Sonia klarar sig väl tills kärleken - fiskhandlaren Koh Hansu - fångar Sonia och förändrar hennes liv. 1933 flyttar Sonia till Osaka. Hon är då 16-17 år gammal.

Japan har annekterat Korea (1910) och koreanerna ses som en andra klassens människor. Koreanerna i Osaka (Japan) bor i getton i skjul med tunna väggar och dåliga tak. Hyrorna är väldigt höga och koreanerna utnyttjas och hånas av japanerna.

Hoonie, Yangjin och Sunja - från Busan i Korea - är stolta och rakryggade människor som gör sin lott, som strävar efter att klara sig själva med hedern i behåll. Hoonie har gått en kort tid i skolan, medan Yangjin och Sunja fått klara sig helt utan skolgång. De kan räkna men inte läsa och skriva. De är ärliga och hårt arbetande människor.

Pastor Isak korsar familjens väg. Yangjin och Sunja påverkar hans liv och han påverkar i sin tur deras. Isaks bror Yoseb med hustru Kyunghee, boende i Osaka, likaså. De koreanska traditionerna, deras grund och fostran, omsorgen om familjen, stoltheten och det japanska herraväldet präglar livet och berättelsen. Mannen är överhuvudet i familjen och kvinnans lott är hemmets väl.

Nästa generation i berättelsen är (1933) Noa och (1939) Mozasu. Två pojkar för Sunja att måna om, fostra och göra goda män av. Kyunghee och Sunja är som goda systrar tillsammans. De hjälps åt och får livet att fungera tillsammans. Kyunghee och Sunja har olika förutsättningar men är samtidigt beroende av varandra. De utgör mycket viktiga delar av familjen. Kvinnorna är starka och driftiga tillsammans, men de är också fångade i den koreanska traditionen, den japanska makten och männens överhöghet.

Sunja har en stark och vacker personlighet. Hon finner sig i livets svårigheter, tar sig förbi dem även om livet inte är lätt. Hon anstränger sig för sin familj. Hon är en vacker karaktär.

Noa och Mozasu har olika förutsättningar. En har läshuvud. Den andre har det inte, men är läraktig på andra sätt. Hur påverkas livet av möten med gräsliga skolkamrater eller lärare som inte säger ifrån de som trakasserar sina kamrater? Hur påverkas vänner när en annan försvinner, när de inte längre kan stötta varandra.

Mozasu får sonen Salomon tillsammans med Yumi. Vi möter ytterligare en generation i detta led och deras umbäranden och möjligheter. Yumi. Och Etsuko.

Pengar är ett återkommande ämne i berättelsen. Ja, ett stort bekymmer för familjen. Samtalen inom familjen om pengar drar i olika riktning. De vet vad som behövs men hur det ska åstadkommas, vem som ska eller får bidra har de skilda uppfattningar om. Vems pengar är smutsiga och vems är det inte?

Fasan i bilden av andra klassens människor återkommer. Varför ses de andra som något smutsigt?

1989 är det sista året i berättelsen. Vi har mött flera generationer, sett deras liv, problem och möjligheter. Pachinko är en stark roman, där Japan och Korea och människornas förhållande till varandra visar både varmt kärlek, enastående omsorg och en stor dos förskräcklighet. Det är en vacker, svår och sorglig berättelse som sträcker sig över flera generationer. Den handlar om styrkan hos människor. Om kärleken. Om det outhärdliga sorgen. Och om livet - ja, kanske hur svårt livet är att leva.

Jag tänker att det finns många samtal och mycket forskning bakom denna bok. Vi har lärt oss något nytt. Ett nytt stycke historia har visat sig i romanen form. Ett stycke historia som jag, och säkert fler med mig, inte hade koll på innan vi började vår läsning.

A..
Hur gick det för Osaka och Nagasaki 1945? Ja, Hiroshima och Nagasaki bombades den 6 augusti respektive den 9 augusti 1945 med varsin atombomb. Japanerna kapitulerade den 15 augusti 1945.

Koreas historia. Efter andra världskriget blev Korea fri från annekteringen. I ett val 1948 valdes den av USA stödde Syngman Rhee till president för Republiken Korea (Sydkorea). I norr utropades Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) senare samma år. Koreakriget startade 1950 till följd av att Nordkorea hade invaderat Sydkorea. Kriget utkämpades utan direkta framgångar från endera sidan fram till 1953, då en vapenvila trädde i kraft. Teoretiskt sett pågår kriget än idag, men gränsen bevakas av FN-soldater vilka bland andra ser till att vapenvilan upprätthålls.

Pachinko är ett japanskt automatspel som liknar flipperspel och förekommer i Japan och Taiwan. I en pachinkoautomat köper spelaren stålkulor, som matas in i apparaten, och som antingen går förlorade eller ger flera kulor i vinst. Spelaren kan lösa in kulorna mot varor, t ex mat, pennor, cigarettändare eller liknande, men även varor som elektronik och cyklar. Japansk och taiwanesisk lag förbjuder pengar som vinst, men ofta finns butiker i närheten av pachinkospelplatsen där man kan byta sina vinster mot pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...