lördag 3 november 2018

Låt oss bokcirkla tillsammans!

Det närmar sig tid för start av en ny bokcirkelgrupp i bokhandeln. Vill du vara med?

När; 12 november 2018
Tid; kl 1630
Var; Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

Vänligen anmäl dig senast några dagar innan före denna sammankomst (begränsat antal platser).

Vi läser i huvudsak nyutkomna böcker i bokhandelns cirklar. Bokhandeln står för kaffe/te och om gruppen vill ha tilltugg till detta står gruppens medlemmar för detta genom att cirkulera tilltuggsuppgiften i gruppen. 


Förslag på diskussionsfrågor till bokcirkeln i bokhandeln.

Vad handlar boken om? Hade du läst den om det inte vore för den här cirkeln? Gillade du boken?

Hur uppfattar du de olika karaktärerna i boken? Vilka egenskaper har de? Hur lyckas författaren med sin beskrivning av de olika karaktärerna? Känns de som någon du har mött i ditt liv?


Har boken ett speciellt bakomliggande tema? Vill författaren säga något särskilt? Är det ett inlägg i debatten i någon särskild sakfråga? 


Hur är språket i boken? Är den lättläst (språkmässigt)? Hur upplever du miljöbeskrivningarna, språket och händelseutvecklingen?

Blev du arg, ledsen, glad eller rädd - eller vilka känslor drabbade dig när du läste boken? 

Har boken legat kvar i din tankevärld efter att du har läst den klart? Har den skapat frågor inom dig eller diskussioner med andra under tiden du läste den eller under veckorna efter du läst den?


Vilka spår sätter boken hos dig? Rekommenderar du boken till andra att läsa? Lämnar du den vidare till någon annan?


Eller andra frågor som dyker upp i samtalet.

Vi möts i butiken för ett inledande samtal om val av bok. Vi läser i huvudsak nyutkomna böcker i bokhandelns bokcirklar. Vi läser boken var för sig och möts sedan igen för samtal om hur vi har upplevt boken och hur den har påverkat oss. Var och en bidrar utifrån sitt eget perspektiv, ja, med sina egna tankar och upplevelser.


https://bokbloggerskan.blogspot.com/Vi är ca 5-7 personer/grupp för att det ska vara tillräckligt få för att var och en skall våga tala i gruppen och tillräckligt många för att det ska bli ett konstruktivt samtal. Vi försöker hålla oss till samtal om boken - och inte sväva iväg alltför mycket i vårt samtal. Associationer till annat, med anledning av läsningen, är förstås helt i sin ordning, men vi ska strax därefter hitta tillbaka till samtalet om boken. 


Anmäl dig till en cirkel i bokhandel 1) på plats i butiken, 2) telefon 0176-19970 eller 0708 905 731 eller genom 3) mail till; info☺roslagensbokhandel.se A..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...