måndag 1 januari 2018

Låt oss bokcirkla tillsammans

Det närmar sig tid för en bokcirkel i bokhandeln. Vill du vara med? Vilken bok ska vi - tillsammans - välja?

Förslag på diskussionsfrågor till bokcirkeln i bokhandeln.

Vad handlar boken om? Är det en deckare? Roman? Biografi? Hur ofta läser du just den här typen av böcker? Hade du läst den om det inte vore för den här cirkeln? Gillade du boken?

Hur uppfattar du de olika karaktärerna i boken? Vilka egenskaper har de? Hur lyckas författaren med sin beskrivning av de olika karaktärerna? Känns de som någon du har mött i ditt liv?

Har boken ett speciellt bakomliggande tema? Hur är språket i boken? Är den lättläst (språkmässigt)? Hur upplever du miljöbeskrivningarna, språket och händelseutvecklingen?

Blev du arg, ledsen, glad eller rädd - eller vilka känslor drabbade dig när du läste boken?

Har boken legat kvar i din tankevärld efter att du har läst den klart? Har den skapat frågor inom dig eller diskussioner med andra under tiden du läste den eller under veckorna efter du läst den?

Vilka spår sätter boken hos dig?

Eller andra frågor som dyker upp i samtalet.

Vi möts i butiken för ett inledande samtal om val av bok. Vi läser boken var för sig och möts sedan igen för samtal om hur vi har upplevt boken och hur den har påverkat oss. Var och en bidrar utifrån sitt eget perspektiv, ja, med sina egna tankar och upplevelser.

Hur många vill vi vara? Kanske 5-7 personer/grupp?

Anmäl dig till en cirkel i bokhandel 1) på plats i butiken, 2) telefon 0176-19970 eller 0708 905 731 eller genom 3) mail till; info☺roslagensbokhandel.se

A..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...