måndag 25 juli 2022

Bokcirkelns grundförutsättningar

Vi....


 • sätter av 1,5 timme för samtal och bokval

 • stänger av telefonerna

 • talar om bokens innehåll 

 • håller distans i förhållande till varandra. Vänligen respektera alltid säkra avstånd, även om pandemin inte är lika hård längre. 


Vi har lediga platser i en (eller flera) bokcirklar just nu.  


Hör av dig för plats, förutsättningar och deltagande. Du… 


 • är viktig för gruppen, påverkar dess väl

 • hämtar den bok du inte avbokat innan beställning (som görs direkt efter val) 

 • meddelar bokhandeln om du har förhinder

 • läser boken och deltar i samtalet om innehållet


Varje person är viktig för gruppen. Du gör skillnad. Vi…. 


 • vill gå stärkta och energifyllda ur samtalet

 • talar om innehållet i boken 

 • avstår samtal om vårt privatliv (annat än korta associationer) 

 • lyssnar och lär av andra

 • respekterar varandra 

 • ger alla i gruppen plats🏃

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...