fredag 17 februari 2012

Ensamkommande barn

Jag läser Ensamkommande barn : en forskningsöversikt av Elinor Brunnberg, Rose-Marie Borg och Camilla Fridström. Studentlitteratur AB. 2011. Forskningsrapporter är inte avsedda att läsas av gemene man och allmänt intresserade människor, det är helt klart. De är skrivna för andra forskare och studerande inom området, som förstår forskningsspråket. Jag förfasas en aning över den bristande tillgängligheten för gemene man, vid betraktelse av språket i boken, men inser att det antagligen finns andra böcker i ämnet som kanske har en större tillgänglighet för oss "vanliga" människor. 

 

Boken behandlar frågan om ensamkommande flyktingbarn. Barnen kommer från flera av världens oroshörn, och är i skiftande ålder. De flesta är unga killar/män, men det kommer även unga tjejer/kvinnor. Olika länder tar emot olika antal över tid, beroende t ex av regelsystem och mottagarbeteende. Ungdomarna är oerhört utsatta när de anländer och väldigt många av dem har utnyttjats i olika avseenden. Att finna tillit hos mottagningspersonal och socialarbetare kan te sig hopplöst, när frågor och svar avgör om de får stanna i landet eller inte. Sanning och utsatthet påverkar ungdomarna och deras förhållningssätt och utveckling.

 

Barnen har olika bakgrund. De är, och har varit, utsatta för våld, krig eller andra omilda behandlingar i livet. De kan ha förlorat sina föräldrar, syskon och släktingar och de har tvingats ut på en resa i osäkerhet och rädsla. Vid ankomsten blir de mottagna - på ett sätt som kan förändra deras liv, i såväl positiv som i negativ riktning. Kunskap, är för oss "alla andra", oerhört viktig när vi bemöter dessa och andra barn - och vuxna - som i flykt bytt land och istället valt att försöka göra sitt liv drägligt här hos oss. Denna typ av litteratur, men då kanske inte skriven på forskningsspråk, är oerhört nyttigt att läsa för oss som bara har en egenformulerad tanke eller en egen åsikt om hur det är. Det är inte säkert att det är som vi tror att det är. Det kan vara oerhört mycket svårare än så. 

 

Jag läser vidare på detta tema.BokbloggerskanPs...Boken kan köpas hos t ex; Adlibris. Bokus & Bokia.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...