måndag 10 december 2018

Totalskada av Helena von ZweigbergkTotalskada av Helena von Zweigbergk läses just nu i en av våra bokcirklar.

Livets känslor ingår här, tänker jag. I boken, alltså. Ja, kanske också bland deltagarna i cirkeln. I boken ingå livets känslor som t ex kärlek, utsatthet, närhet, uppmärksamhet och skuld. Skuld och skam är ju något vi utsätter både oss själva och andra för, ibland vare sig vi vill eller inte.

Vem eller vad är det som styr oss, var och en - eller hela familjen? Den frågan ställer jag mig återkommande i läsningen. Det är en fråga om hur vi är, vad vi påverkas av och hur vi förhåller oss.

Agneta och Xavier lever tillsammans. De har barn, olika egenskaper och förhållningssätt. Vi följer mycket av Agnetas tankar i boken. Vi kan känna med eller mot, eller kanske ställa oss alldeles frågande för att vi inte förstår. För visst är det så att vi ibland inte alls kan förstå hur andra är?

Helena von Zweigbergk skriver mycket om jagets (huvudpersonen Agnetas) känslor. Där finns skuld, längtan, frustration,  kärlek, kompetens, otillräcklighet med mera. Ja, hon målas i ett helt batteri mänskliga egenskaper som vi alla har i olika struktur och mängd.  De visas olika i och omkring oss alla, vill jag tro.

Hur mycket skuld och skam kan vi leva med? Och varför. Varför är vi och blir vi som vi blir.

I bokcirkeln torde vi kunna tala om känslorna, eller hur? Vi kanske också kan tala om hemligheter. Vad är en tillåten hemlighet i en relation eller ett långvarigt äktenskap och vad kan i stället betraktas som en lögn? Vilka hemligheter är möjliga? Var går gränsen? Ja, det är troligen väldigt subjektivt. Förstås.

En annan fråga kan vara hur omsorg ser ut? Kan man skydda andra? Hur gör man det? Genom att utesluta från den viktiga gruppen? Kanske blir skadan då än större? Förstår vi hur vi skadar andra, varandra?

Hur får ens sorg se ut? Hur får eller måste den visas? Vad måste man hålla i schack? I vilka situationer får man gömma sig på toaletten? Kan man verkligen göra så? Och vad är otrohet? När inträder den egentligen?  Ja, det finns en hel del frågor att begrunda i denna bok.

Vad är egentligen en totalskada? Är det mer än skadan på materiella ting? Kan en totalskada repareras eller krävs en total sanering?

Allt är möjligt, sägs det. Säkert även här.

Intressant läsning, ja!
Synnerligen intressant.

Samtal återstår. Det ser vi fram emot.

A..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...