tisdag 17 april 2018

Monika Selahn kommer till bokhandeln - torsdag 19 april 2018

Monika Selahn har skrivit romanen Brytning. Hon kallar den för en politisk spänningsroman.

Monika kommer till bokhandeln på torsdag den 19 april kl 1600. Då finns möjlighet till ett samtal eller kanske en föreläsning om hennes bok, varför hon skrivit, mm. Är du nyfiken på en författare och framväxten av en bok, så är du mycket varmt välkommen till butiken då.

Monika arbetar till vardags med utredningar, omvärldsanalys, ger goda råd, föreläser eller arrangerar olika aktiviteter. Hon har tidigare t ex arbetat i Regeringskansliet som ämnesråd, kansliråd och gruppchef i Näringsdepartementet. Hon har varit huvudansvarig sekreterare i två statliga utredningar; ”Service i glesbygd” (SOU 2015:35) och ”Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen” (SOU 2012:39). Jag har också varit revisionsdirektör hos Riksdagens revisorer och sektionschef på Banverket.

Hon har sålunda en bred kunskap om vad som händer i politiken och i regeringskansliet. Hur står det till med situationen inom svensk uranbrytning? Hur ser kampen ut mellan de viktiga miljöintresset, lokalsamhällets intresseområden och nationella, politiska och ekonomiska intressen? Vem ser hela bilden? Är det någon som är starkare eller starkast?

Ja, välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje på torsdag kl 1600. Då finns en författare i butiken - en författare som gärna möter läsare och talar om sin bok.

Välkommen på torsdag!

A.. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...