tisdag 15 november 2011

Agnes Hammarskjöld, född Almqvist

Isbn 978 91 633 9623 6
Agnes dag. En bild av Agnes Maria Carolina Almqvist gift Hammarskjöld.
Författare Lisa Segerhed.
Cikoria förlag inom Silverana Ab.
2011.

Agnes Hammarskjöld, född Almqvist. Gift med Hjalmar Hammarskjöld. Agnes fick fyra söner, varav en var Dag Hammarskjöld.

Agnes dag handlar om Agnes, även om fakta runt Hjalmar och Dag hörs tydligt i boken.

Lisa Segerhed har ett enkelt språk, ibland på gränsen till talspråk. Lisa Segerhed anväder ofta ord som nog, indikerande egen tolkning av de händelser som visats faktiska. Detta ger hon också uttryck för i sin beskring i inledningen till boken - att det är just hennes tolkning. Boken blir Segerheds personliga inlägg. Jag hoppas att detta inte blir hennes sista inlägg kring Agnes Hammarskjöld.

Agnes var Hjalmars hustru och författaren Lisa Segerhed är tydlig med att det var Hjalmar som styrde Agnes liv. Agnes blev professorska, landshövdingska, presidenska, statsrådinna, hustru och mor. Hon följde sina roller, skapade en god verklighet för sin familj och höll i hushållsapparaten runt maken och de fyra sönerna Bo, Åke, Sten och Dag.

Lisa Segerhed har tagit del av mängder av böcker, liksom av tusentals brev och andra handlingar för att skriva denna bok. Hon har läst och tolkat. Hon har också vandrat bland kvitton, räkenskaper och förhållningsorder till personal och söner skrivna på det som kan skrivas på. Referenslistan kring litteratur om Hammarskjöldarna är lång och bör kunna generera mången kunskap om familjens framfart, genom bakslag och framgångar i det offentliga (och privata) livet.

Agnes var en kvinna av sin tid, tillsammans med en framgångsrik man. Hjalmar Hammarskjöld vore inte det han var utan Agnes. Det bör poängteras. Det gäller också Dag Hammarskjöld. Det skall läggas till hennes digra meritlista - tydligt och markerat. Och till deras.

Att hon blev omyndigförklarad genom sitt giftemål, men ändå nästan var landshövding, skapar också en förståelse för de olika roller som låg på hennes lott - och på kvinnor av hennes tid. Vi ser ett brett spektra hos en fantastisk kvinna. Varje människas historia är värd att berättas. Om Agnes Hammarskjölds liv, handling och väsen läser jag gärna mer.

Det glädjer mig att Lisa Segerheds bok har korsat min väg. Det gjorde den för att jag är medlem och aktiv i Svenska Turistföreningen. Dag Hammarskjölds gärning finns också där - och då också Agnes.

BokbloggerskanRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...