måndag 20 april 2020

Lite död runt ögonen - David Ärlemalm


Lite död runt ögonen - David Ärlemalm 

En gripande bladvändare från Stockholms skuggsida, en kärlekshistoria mellan två föräldrar, en levande och en död, och deras barn. 

När Sofia dör av en överdos lämnar Arto livet som missbrukare för att försöka skapa en tillvaro för sig själv och dottern Bodil. När han anklagas för att sälja droger och får sparken från den skola där han arbetar i köket, pressas han att ordna pengar på de sätt han känner sedan gammalt. Under senhöstens nätter tvingas Arto allt längre in i en värld av lögner, brott och våld när han försöker rädda sig själv och sin dotter. 

Lite död runt ögonen är en skildring av en värld och ett Stockholm som de flesta av oss inte möter och som vi sällan får läsa om. 

Lite död runt ögonen - David Ärlemalm - läses nu i en av våra bokcirklar i bokhandeln.

En första fråga att ställa sig är hur det känns att förlora sin vän, sitt barns mor, i en överdos - när man vet att hon är ren, inte går på droger längre. Hur mycket man kommer att tänka på detta är förstås en fråga om empati, vilken situation man själv befinner sig i och hur relationen dem emellan såg ut.

Nästa fråga får vara; om jag tidigare har varit i en kriminell miljö - hur lätt är det att hålla sig utanför de kontakterna om/när man vill sluta? Hur agerar människor som vill tjäna på den kunskap man själv besitter? Hur stor är sannolikheten för hot och trakasserier? Hur stor är sannolikheten att du blir rättvist behandlad, utan möjlighet att berätta vad som faktiskt hände?

Hur styr föräldrar över skolan? Varför avskedar en rektor en person på bara hörsägen och skvaller? Går det till så eller är det bara en händelse i en bok?

Vad kan man lova? Vad måste man lova? Hur klara man sig genom livet när det trasslar?

- Du kommer aldrig att göra ett sånt återfall, va?
- Nej
- Lovar du?
- Ja
- Om du dör skulle jag inte ha någon.

Vad är barnens bästa? Vet jag hur det är att vara förälder och få det riktigt tufft? Vem bestämmer vad som är bra för barnet? Hur ser jag på kriminalitet och barn?

Barn är barn och barn är ibland förskräckliga mot varandra. Är det vuxna som fostrar? Är det de vuxna som slår griller i huvudet på barnen, ger dem information som de inte ska ha. Skvaller. Skvaller, vad gör de vuxnas köksbordsskvaller för skada när barnen hör och för det vidare till mobbning av andra barn i skolan? Vem har ansvar för konsekvenserna av köksbordsskvallret som skadar andra?

Den här boken berättar en viktig historia - eller kanske flera. Om livet, om kärlek, om misstag, om förutfattade meningar, om skvaller, om mobbning, om socialtjänst, om omöjligheter i livet, om trafficking, om droger, om kvinnojouren, om mord, om sorg, om vrede, om bilstölder och om att komma igen och försöka på nytt. Den handlar också om lojalitet - både mot sig själv, mot andra i den kriminella världen och mot sitt barn. Vem skyddar vi och hur? Framförallt handlar den nog om att försöka så gott man bara kan och om kärlek.

Den handlar också om människor. Vuxna, barn, lärare, sociala handläggare, missbrukare, kriminella - människor med känslor inom sig. Ibland blir känslorna väldigt motstridiga - för hur kan någon med kunskap om män och kriminalitet ändå falla för just en sådan person? Låt oss fundera kring hur vi är som människor - vem faller vi för och varför? Kan vi styra det med vårt förnuft eller tar känslorna överhanden?

Ja, det handlar verkligen mycket om kärlek till den där fantastiska lilla dottern. Och om att försöka, trots alltings jävlighet. Livet handlar inte bara om att skärpa sig, det finns annat och andra som bidrar till bra och dåliga saker, eller hur? Kärlek och relationer är viktiga livsingredienser, men de kan också vara destruktiva.

I bokcirkeln läser vi för att lära oss mer, för att fundera över skavet och ämnen att tala om när vi ses. Ibland dyker egna erfarenheter upp i samtalet. Vi berättar vad vi tycker och hur vi tänker kring karaktärerna? Är situationer och människor relevanta? Vad är sant och vad är bara hitte-på? Hur talar den till oss? Har vi lärt oss något nytt? Ja, vi kan alltid lära oss något nytt - när vi låter oss själva vara öppna för nya människor och ny kunskap. Ibland kommer bokens innehåll nära, det får oss att tänka kring oss själva och våra egna erfarenheter - ibland blir det för starkt, så starkt att vi inte hanterar läsning och samtal, men oftast tar vi oss över detta och bidrar med värdefull kunskap och reflektion till samtalet. Det ger oss andra i gruppen värdefull ny kunskap. Samtalet, tankarna, skavet och den nya kunskapen - just det är guld värt.

Vill du vara med i en bokcirkel? Eller vill du bara ha en bra bok idag? Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

Du gör skillnad genom att handla dina böcker i den fysiska bokhandeln. Ja, det visst du redan, förstås.

Du som deltar i en bokcirkel, deltar i samtalet, gör verkligen skillnad.

A..#bokcirkeln #bokvalsbordet #litedödruntögonen #davidärlemalm  #forumförlag
#roslagensbokhandel #välkommentillbokhandeln #dinlokalabokhandel #norrtälje #handlalokalt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...