tisdag 28 november 2017

Barn nr 8 - Kim van Alkemade

Barn nr 8
Kim van Alkemade
Isbn 978 91 509 2261 5
Harper Collins Nordic (förlag)
Översättning Mia Kjellsdotter Karlsson

Jag gillar böcker som baseras sig på verkliga händelser. Det gör den här!

Barn nr 8 är en stark roman om ett barn som hamnar på ett barnhem under tidigt 1900-tal, där fostran av andra barn och personal är hård och livsförutsättningarna speciella. Berättelsen är inspirerad av händelser på barnhemmet Hebrew Orphan Asylum i New York, kriget i Europa där judarna har det extremt svårt och visar hur ett liv kan te sig när det bottnas av en del av livets riktiga felbedömningar.

Berättelsen följer ett barn, som blir till kvinna och vuxen. Hennes försök att leva ett bra liv, kärlek, tankar, hämnd, rättvisa och omsorg är exempel på ting som passerar i berättelsen. Hur blir ens liv bra? Hur styr man det själv? Ligger livet i händerna på oss själva eller är det andra omständigheter som styr? Ja, det är en ständigt återkommande fråga allteftersom vi vandrar genom livet och här tål tanken också att begrundas.

Följ Rachel genom livet. Följ spelet mellan människorna, se hur andra påverkar oss genom sina göranden och ordanden.

Den här boken var lätt att läsa till slut. Den plågade mitt sinne, skapade nya spår och återkommande tankar om vad och hur vi utsätter andra människor för. Den uppmuntrade till läsning eftersom jag verkligen ville veta hur det skulle gå för Rachel i hennes liv.

En bra bok!

A..

#bokhandeln #HarperCollinsNordic #KimvanAlkemade #RoslagensBokhandel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...