lördag 27 november 2021

Sakernas tillstånd - Sandra Lillebø


Sakernas tillstånd - Sandra Lillebø

Till det yttre lever hon ett ganska vanligt liv, med man och barn i en norsk stad. Men när som helst kan hennes mamma ringa, vanligtvis mitt i natten, för att berätta om alla som är ute efter henne. Dottern trycker bort samtalet. De har inte talat med varandra på ett år.


Sakernas tillstånd är en roman om ett sårigt förhållande mellan en mor och en dotter. Det handlar om att växa upp i skuggan av en sjuk förälder och rädslan att själv slukas av mörkret, men lika mycket om hur man med språkets och litteraturens hjälp kan skriva sig fri.


Inger Ninni Marianne Holmqvist har översatt Sakernas tillstånd, från norska till svenska. Hon är även verksam som översättare från danska och engelska. 


**** 


Hur överlever vi våra relationer, tänker jag ibland. Hela livet, varje relation, är en balansgång mellan människor. Någon blir glad, någon lyser av omsorg, någon blir sur, någon ihärdigt stött i kanten och du vet nästan aldrig vad som finns bakom skalet på en människa. Vad tycker hon, hur känner han och hur har vi det tillsammans. Jag möter människor som fräser om jag säger hej. Jag möter människor som kramar (i tanken) och talar med värme. Jag möter människor som klagar och jag möter människor som klarar att bära lyckan. Vi visar inte allt utåt, men är det inte svårt att veta hur den andre tycker, känner och mår? 


Sakernas tillstånd är en roman. Den behöver alltså inte vara sann. Den behöver inte vara självupplevd eller spegla författarens liv eller upplevelser. För mig, i min läsning, är det dock hon som skriver om sig själv. Annars blir det helt enkelt för märkligt. Sett ur det självupplevda perspektivet blir det levande, sorgligt och självklart, ja, begripligt. Någon, hon, upplever det här. Det är hennes bild, hennes sanning och hennes liv. Det är starkt och viktigt. Det är individuellt, men också relevant för många andra. Det är något att lyssna till och lära av.


Sakernas tillstånd bearbetar relationen mellan en mor och en dotter. Psykisk sjukdom påverkar relationen stort. Barn som behöver passa den vuxne, vakta sin tunga och se till att föräldern inte möter fel spår har en svår uppgift. Den borde aldrig ligga på barnet, men gör förstås det. Föräldern är den närmaste, viktigaste, ofta nödvändigaste personen i livet. Den relationen måste fungera. Vad det gör med barnet och föräldern beror förstås på personligheten hos var och en, men också hur omgivningen ser. Graden av lidande påverkas av hur vi tar till oss, hur ofta eller på vilket sätt vi tänker eller om vi ens är kapabla att bry oss om. 


Huvudkaraktären, jaget, i boken är dotter. Mamman är psykiskt sjuk. Det präglar dottern och gör livet svårare att leva. Det följer med henne i livet och kräver att hon gör något åt det. När ska man ge upp eller hur ska man göra? 


Dottern talar med sig själv i berättelsen, skriver. Hon berättar och funderar. Det är det som måste göras för att få ur en fråga ur kroppen. Älta, skriva och tala. Helst med den det berör, men annars på annat sätt om hen inte är lyssnings- eller samtalsbar. Hur blir livet när hon inte hanterar sin sjuka mor? Hur blir livet när modern inte hanterar henne? 


I bokcirkeln är en återkommande fråga: vad kan jag lära mig av den här berättelsen? Det är utgångspunkten i vår läsning och i våra samtal. Inte om något är bra eller dåligt, utan hur vi förhåller oss, vad vi lär oss och hur de andra i gruppen tillför mer kunskap i samtalet. 


Fler frågor kan vara: Hur påverkar den mig i mitt liv? Hur skaver den hos mig? Vad är allmängiltigt? Vad är unikt? Hur påverkas barnet av psykisk sjukdom i familjen? Hur hanterar omgivningen barnet och familjen? 


Kan psykisk sjukdom smitta? Hur påverkas ett liv av att ständigt oroa sig eller ständigt försöka och inte nå fram? Vem har rätt att säga vad? 


Hon skriver boken som en del i en sorgeprocess mellan sig och sin mor. Det gör ont i henne. Det gör också ont i mig som läsare. Hon skriver också att hon inte kan skriva något om sin far eller sin bror, bara modern. Att skriva om någon är utlämnande, förstås svårt, och behöver formuleras i insikter om efterverkningar. Om man lämnar någon, t ex far, syster och bror, utanför berättelsen så är inte heller berättelsen hel. Det kanske ändå är nödvändigt att förhålla sig så, av hänsyn till berörda och till vad orden skapar eller skadar. Varje närstående och inblandad människa, särskilt en förälder och syskon, påverkar historien. Hänsyn är komplicerat. Nödvändigt, men komplicerat. Ja, det kan läka också, men är alltid beroende av personligheterna och relationen parterna emellan. Hur påverkar rädslan för arv av psykisk sjukdom livet, syskon och relationer? 


Sakernas tillstånd är en bok att reflektera kring, att fundera över hur livet ter sig för olika personer och hur en bok om livssvårigheter också kan hjälpa andra. Det är tydligt att det inte bara är en som lever i svårigheter i livet, det gör vi alla i en eller annan form. Det är också tydligt att medberoende är något som ska tas på väldigt stort allvar. Det är inte bara en person som påverkas av någons sjukdom, det är också alla runt omkring.


Sakernas tillstånd? Ja, det är så det är. Det är viktigt att se det.


A..
#sakernastillstånd #SandraLillebø #sandralillebo #weylerförlag #psykiskohälsa #roslagensbokhandel #norrtälje #välkommentillbokhandeln #sensusnorrtälje #välkommentillnorrtälje #kulturiroslagen #kulturtorget #lillatorget. #bokcirkeln #bokvalsbordet isbn 9789127173903

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...