onsdag 13 februari 2019

Vi bokcirklar...

Det är deltagaren som gör skillnaden. Ja, du som deltar, engagerar, lyssnar och bidrar med reflektioner om texten vi just har läst. Du skapar kunskap, glöd och glädje. Alltid i samklang med dem övriga i rummet. Samtalet där fler får plats är en fröjd.

Vi talar om boken vi har läst, men också om associationerna som dyker upp i text och samtal. Vi återvänder strax till bokens frågor när associationerna drar bort för långt. Det är boken som är underlaget för samtalet, men gränsen är lagom luddig. Det är tillåtet att dansa lite utanför i samtalet. Det tillåtande kanske skapar nya tankar om boken, eller hur?

Det är deltagaren, den enskilde personen, du och jag, som utvecklar samtalet, sig själv, oss själva och andra. Ju mer vi lyssnar och reflekterar om det vi läser och hör, var för sig och tillsammans, desto mer kan vi också utveckla och utvecklas. Samtalet gör onekligen skillnad. Vi läser och förstår så olika, trots att vi fördjupat oss i samma text. Då och där kan samtalet bli fantastiskt, lära oss mer och låta tanken frodas vidare. Ja, även efter vi har lämnat rummet och det gemensamma samtalet.

Vi har bokcirklar i bokhandeln och där är det just så. Vi talar om boken, funderar och reflekterar. Vad säger just den här boken? Vad gör den med mig? Hur tänkte författaren och hur tänker jag? Hur tänker du? Ser vi olika på frågorna eller texten i gruppen? Kanske har någon fått syn på något alldeles speciellt som någon annan inte har sett ett spår av.

Välkommen, du som vill vara med i en bokcirkel i bokhandeln.

Vi har plats för dig.

A..


https://bokbloggerskan.blogspot.com/search/label/Weyler%20f%C3%B6rlag https://bokbloggerskan.blogspot.com/search/label/Natur%20Kultur https://bokbloggerskan.blogspot.com/search/label/Polaris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...