lördag 9 februari 2019

Denis Mukwege - en levnadsberättelse

Jag läser vidare i Denis Mukwege - en levnadsberättelse - skriven av Berthil Åkerlund.

Mukwege talar om tron som något viktigt - för honom, för människor i hans omgivning, för deras liv. Han säger att han behöver någon som vakar över honom, att förskjuta Gud vore att förlora det sista de har.

Jag uppfattar att han har en öppen inställning till tro. Det gillas hos mig. Den kan se alldeles olika ut, men bottnar i tryggheten att någon håller en vakande hand över oss. Jag tänker att det är så viktigt att respektera människors tro, att religionen är viktig i människors liv. Och att den är personlig. Den är personens egen upplevelse även om den ofta är formad i en kyrka, moské, synagoga eller motsvarande.

Berthil Åkerlund skriver Denis Mukweges levnadsberättelse i jag-form. Det är lite förvirrande. När man bortser från detta är boken lättläst och intressant. Ja, vi lyssnar till Mukwege, inte till författaren. Åkerlund bär fram Mukweges åt oss. Att följa Mukweges livsspår, höra hans tankar och livets utsatthet är förundrade. Vad är det som gör att vissa människor är så starka och lyckas hålla sig på ett sådant livsspår? Att insistera som Mukwege gör kräver engagemang och mod, rätt mycket mod. 

Mukwege har tidiga kopplingar till Sverige genom människor som påverkat honom i livet. Hans liv räddades av en svensk lärarinna och en del av sin utbildning och grundriktning fick han på en missionsskola med svensk koppling i unga dagar. Ja, det är också tydligt att församlingar mm från Sverige har följt honom i hela hans liv. Det kan glädja oss, att se att människor från vårt land har bidragit till hans liv och fostran. Vad han sen har gjort av detta har han dock gjort av sin egen fantastiska inre kraft - ja, med ödmjukhet, mänsklighet, kunskap och värme har han skapat fantastiskt mycket gott. Utan detta hade inget av allt det han har presterat varit möjligt.

Berthil Åkerlund är journalist med Afrika som specialitet. Han har följt och mött Mukwege vid flera tillfällen för att samtala om många av de dramatiska händelser som har hänt i hans liv. Han har dokumenterat berättelsen på ett för läsaren enkelt sätt. Boken är lättläst, men jag förundras över kraften hos somliga, våndan i bedömningen av risker och hur man ens klarar att hantera det liv, de hot och alla risker som Mukwege har utsatts för. Hatten av för denna fantastiska människa.

Den här boken läser vi just nu i en av bokhandelns bokcirklar. Ett intressant bokval - som jag med stor glädje och behållning läst!

Frågor att fundera kring kan t ex vara;
 • Stark koppling till Sverige - vad hade hänt annars?
 • Tjejmarathons insamling.
 • Tro & religion - i respekt för varandra.
 • Stammar/folkgrupper - i strid med varandra.
 • Hur stor roll spelar traditioner? (Våld, kvinnors roll, familjeliv, stammar/folkgrupper)
 • Är naturtillgångar landets gissel?
 • Krigföring med våld mot kvinnor
 • Är Mukwege farlig för sitt land?
 • Varför hotas han?
 • Kan man förlåta en förälder som brister i sitt förhållande till sitt barn?
 • Puttad i rätt riktning? Tro, ödet eller personens egen kraft?

A..


Vi samarbetar med Sensus studieförbund
i våra bokcirklar, bokprat och andra aktiviteter
i bokhandeln vid Lilla torget i Norrtälje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...